Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Xóa ký tự xuống dòng (Alt + Enter) trong ô excel


Hướng dẫn dùng hàm SUBSTITUTE loại bỏ ký tự xuống dòng. Gộp các hàng trong ô Excel thành 1 dòng Hàm sử dụng: =SUBSTITUTE(Địa chỉ ô;CHAR(10);" ")
► Tải unikey mới nhất: https://www.unikey.info
► Website: http://ketoanmay.com.vn/
► Facebook : http://fb.com/duong.trainghiem
► Hãy SUBSCRIBE kênh này: http://goo.gl/OA0YpT

Xóa ký tự xuống dòng (Alt + Enter) trong ô excel