Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017


Quản lý tên miền ở LCN.com. Trỏ tên miền tại LCN. Thay đổi Nameserver tên miền. Trỏ IP cho tên miền. Tạo subdomain cho tên miền. Forward tên miền. Gia hạn tên miền tự động, thủ công. Đăng ký ẩn thông tin tên miền/SSL. Chuyển tên miền giữa các tài khoản. Transfer tên miền. Thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền. Quản lý thông tin thanh toán Mua tên miền giá rẻ: https://goo.gl/Sjjt8S Truy cập blog thủ thuật facebook, bảo mật facebook: http://www.lapfacebook.com

Hướng dẫn quản lý, trỏ tên miền ở LCN