Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018


UniKey 4.3 Release Ngày 23/6/2018: Phạm Kim Long đã Phát hành bản 4.3 RC1 với những cập nhật quan trọng: + Gắn chữ ký điện tử có chứng thực trong chương trình UniKeyNT.exe. Kể từ phiên bản này, các bạn luôn có thể kiểm tra để chắc chắn mình dùng UniKey sạch, không bị sửa đổi. Xem hướng dẫn về chứng thực UniKey tại đây. + Sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trong một số trang web trên trình duyệt Edge. + Sửa lỗi xóa bảng gõ tắt. + Cải tiến tính năng gõ tắt: * Tăng kích thước tối đa bảng gõ tắt lên 8000 mục. * Thêm tùy chọn bật/tắt tính năng tự động đổi chữ hoa/thường khi gõ tắt. Unikey 4.3 RC1 tương thích Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 all version Download UniKey 4.3 RC1 32bit và 64bit tại: https://www.unikey.info Hoặc: https://unikey.blog

Unikey 4.3 - Hướng dẫn tải và Cài đặt Unikey 4.3 RC 1 trên Windows 10

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018


Màn đấu kiếm của các đấu sĩ trung cổ tại Carnival Ba Na Hill 2018 Sun World Ba Na Hill 2018 - Lễ hội Carnival của 200 nghệ sĩ Ukraine

Carnival Ba Na Hill 2018 - Đấu kiếm - Đấu sĩ - Trung cổ