Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

Carnival Ba Na Hill 2018 - Đấu kiếm - Đấu sĩ - Trung cổ


Màn đấu kiếm của các đấu sĩ trung cổ tại Carnival Ba Na Hill 2018 Sun World Ba Na Hill 2018 - Lễ hội Carnival của 200 nghệ sĩ Ukraine