Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

gotiengviet.blog - Gõ Tiếng Việt online - Đánh Tiếng Việt có dấu kiểu Telex, VIQR, Vni


Gõ Tiếng Việt. Đánh Tiếng Việt. Vietnamese Typing online Gotiengviet.blog góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. https://gotiengviet.blog/ Hãy sử dụng trang web này để gõ tiếng Việt trực tuyến . Vietnamese Typing, luyện tập đánh Tiếng Việt. Gõ Tiếng Việt online ngay khi lướt web . Hãy bắt đầu gõ những gì bạn muốn viết bằng tiếng Việt có dấu vào ô textbox, theo bất cứ cách gõ nào mà bạn quen nhất. Khi xong rồi thì select all (Ctrl + A) những gì bạn đã viết ở đó, rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào bất cứ nơi khác mà bạn muốn như gmail, Microsoft Word, diễn đàn (forum)….