Hiển thị các bài đăng có nhãn DTH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DTH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016


Thuyết minh báo cáo tài chính


Sổ quỹ tiền mặt


Cách khai thác sổ sách nâng cao kế toán máy DTH


Kết xuất sổ sách ra Excel, PDF, Word

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016


Hướng dẫn khóa sổ và bỏ khóa sổ phần mềm DTH

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016


Đặt bút toán tự động để hạch toán đồng thời